Phụ kiện đường ống thủy lực và phụ kiện ống thông thường Sự khác biệt

- Feb 05, 2018 -

Phụ kiện đường ống thủy lực và phụ kiện đường ống thông thường khác biệt

Sự khác biệt lớn nhất giữa các quan trọng nhất là áp lực thủy lực là một cú sốc lớn, đột ngột bùng nổ của tác động dầu ống thủy lực là rất tốt.

Không thể thay thế bằng một đầu nối đặc biệt thông thường, vì áp lực thủy lực có thể chịu áp lực lớn, thông thường lên đến 0,5 bar trên đã gần như chết.


  • 45 ° thẳng chủ đề khuỷu tay
  • Khuỷu tay 90 ° Vách ngăn
  • Nam Jic End
  • Union Male Tee
  • Chi nhánh Male Tee
  • 90 ° Union Elbow

sản phẩm liên quan