Giới thiệu đường ống

- Feb 05, 2018 -

Giới thiệu đường ống

(1) Giám sát và chi nhánh hai dòng: Trong số các máy bơm bôi trơn, tất cả các đường đến đầu vào của tất cả các nhà phân phối, áp lực là tương đối cao. Các ống thép đúc liền mạch thường được sử dụng, vật liệu là 10 hoặc 15 thép. Không bao giờ sử dụng một ống gỉ;

(2) đến ống: Từ nhà phân phối ra tất cả các điểm bôi trơn vào đầu vào dầu (lỗ dầu mang), áp suất tương đối thấp. Ống đồng được rút ra thường được sử dụng để tạo điều kiện cho đường ống khi uốn cong. Ngoài ra còn có sử dụng ống thép không gỉ được vẽ lạnh hoặc ống thép không gỉ;

(3) gặp phải trong các phần hoạt động của kết nối với đầu nối ống.


  • Ferrule cho SAE 100 R1AT
  • 90 ° thẳng chủ đề khuỷu tay
  • Kết nối chủ đề thẳng dài
  • Hình lục giác Nữ Jic Cap Nut
  • Straight Thread Locknut
  • Npt 45 ° Nam đến khuỷu tay nam

sản phẩm liên quan