Liên hệ chúng tôi


Ningbo Ningji Yuli Fluid Thiết bị Công ty TNHH

Địa chỉ: Ningbo Ningji Yuli Fluid Equipment Co., Ltd

Điện thoại: + 86-574-88749028

Fax: + 86-574-88749018

E-mail: xufen@fhyuli.com